Dr hab. n. med. Mirosław Szczepański jest lekarzem specjalistą w dziedzinie laryngologii (choroby uszu, nosa, gardła i krtani) i nurkiem rekreacyjnym z uprawnieniami Rescue Diver. Istotną częścią jego działalności klinicznej jest leczenie zachowawcze i chirurgiczne problemów usznych i zatokowych u osób nurkujących. Dr Szczepański zajmuje się również endoskopowym leczeniem wytrzeszczu w orbitopatii tarczycowej w przebiegu choroby Graves-Basedowa. W trakcie swojej działalności zawodowej i naukowej odbył szereg staży klinicznych/naukowych głównie w ośrodkach akademickich w USA (Stanford University, University of Pittsburgh). Odbył również wiele kursów chirurgii endoskopowej z zakresu laryngologii stale podnosząc swoje umiejętności zawodowe.

Dr Szczepański jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu laryngologii, a w ostatnim czasie także z medycyny nurkowej, które opublikowane zostały zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach medycznych. Połączenie wiedzy laryngologicznej i praktycznej wiedzy nurkowej spowodowało, że pod jego leczenie trafia wielu polskich nurków zarówno tych początkujących jak i mocno zaawansowanych, a także instruktorów nurkowania