Dr hab. med. Jacek Kot

  • lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

  • ekspert medycyny nurkowej i hiperbarycznej (Level 3 Expert ECHM)

  • od 2015 roku jest Kierownikiem Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej GUMed

  • wcześniej był prezesem Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nurkowej i Hiperbarycznej (EUBS), obecnie jest Przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Medycyny Hiperbarycznej (ECHM). Jest współautorem obecnych zaleceń ECHM/EUBS dotyczącymi nurkowania rekreacyjnego i zawodowego oraz leczenia w komorze hiperbarycznej w czasie pandemii COVID-19 (szczegóły na stronie www.KOMH.pl).

  • konsultant medyczny DAN Europe, w którtym m. in. recenzuje plany głębokich nurkowań

  • zawodowo zainteresowany jest nurkowaniami technicznymi i saturowanymi oraz prowadzeniem leczenia w komorze hiperbarycznej w wypadkach nurkowych i innych stanach zagrożenia życia (zgorzele gazowe, ciężkie zatrucie tlenkiem węgla, zatory gazowe)

  • jest instruktorem nurkowania, prowadzi kursy i wykłady, choć obecnie nie szkoli aktywnie; razem z Tomaszem Żabierkiem jest współautorem książki „NITROKS – Poradnik dla nurków”.